Kick-off: van papier naar digitaal BIM proces

van papier naar digitaal BIM proces

Eerder schreef ik al een blog over het efficiënt werken in BIM, nu is het tijd om de laatste slag te maken richting bouwplaats. Normaalgesproken begint de uitvoeringsfase met een kick-off voor nieuwe partijen die aanschuiven tijdens de uitvoering. Onderaannemers. Maar dit was een kick-off voor opdrachtgevers: van papier naar een digitaal BIM proces!

 

Kwartje

De opdrachtgever, die dacht dat het voorschrijven van BIM zijn enige taak was in het virtuele bouwen. De ontwikkelaar, die ellenlange lijsten bijhoudt en tig vergaderingen organiseert om grip te houden op de kwaliteit van de bestekstukken. De bank die de pot beheert, en daarom allerlei wijzigingen vastlegt en doorvoert.

Juist hij was uitgenodigd voor de kick-off. Net toen ik me afvroeg waarom, viel het kwartje: de aannemer doet een poging om hem ook mee te krijgen in het BIM proces.

 

Licht

Het is natuurlijk niet de eerste keer dat mensen meegetrokken moeten worden naar een nieuwe werkwijze. Een nieuwe wereld. Onderaannemers kon je nog min of meer dwingen om mee te doen, bij opdrachtgevers ligt dit anders.

Als ze het licht maar zien.

Om te beginnen hoeven ze niet alles te beheersen, maar alleen de BIM basis. Een klein taartpuntje van hun totale kennis en competenties. Dat scheelt alweer. Dit kleine beetje basiskennis zal zich bovendien al snel uitbetalen.

 

Virtueel gebouw: PR of onderdeel van het BIM proces?

Nu laten de meeste opdrachtgevers graag een VR-model maken van het gebouw. Lekker catchy, gelikt, goed voor de verkoop, en een uitstekend PR-middel.
Maar toch, het is slechts een mooie momentopname.

Stel je voor dat je op elk moment van de dag een model kunt openen en er doorheen kunt lopen. En aan kunt geven waar je verbeterpunten ziet.
Je loopt door het virtuele gebouw, het rauwe BIM model, vol informatie.
Altijd actueel, en altijd in ontwikkeling.

De kwaliteitslijsten worden vervangen door issues met duidelijke fragmenten uit het model. En vergaderingen beperken zich tot zaken die niet meteen opgelost kunnen worden.

Tel uit je winst.

 

2D tekenwerk

Als we deze manier van werken doortrekken, worden ook de traditionele 2D tekeningen overbodig. Het model is immers leidend voor alle bouwpartners.

Wat nog weleens wordt onderschat, is dat het opmaken van tekeningen ongelooflijk veel tijd kost. Zeker als je dit afzet tegen het modelleren ervan.
En vooral ook als je het afzet tegen wat het oplevert: niets. Je leest slechts informatie uit die al in het model is opgenomen.

De aannemer heeft dat gelukkig ook in de gaten en probeert BIM naar de bouwplaats te brengen. Geen papier meer op de bouw, maar uitvoeren vanaf het model. Maar dat valt nog niet mee.

Vandaar dat we nu toch vriendelijk zijn verzocht om honderd deelplattegronden van het gebouw te gaan uitwerken. Honderd.

 

LEAN

Nog zo’n eye-opener is het werken in LEAN, waarbij ook de opdrachtgever betrokken wordt. Waar het om gaat, is dat informatie op tijd geleverd wordt, zodat iedereen vooruit kan. Door vanuit de daadwerkelijke uitvoering terug te tellen in de werkvoorbereiding, rolt er een moment uit dat er bepaalde informatie beschikbaar is. En bepaalde beslissingen genomen dienen te worden.

Zo stem je het bouwproces optimaal op elkaar af, waarbij het bouwteam als een trein gaat werken. Als een goed geoliede machine.

 

Vervolg

Een kick-off als deze presenteren is één, het waarmaken ervan is een tweede. Daar ben ik eerlijkgezegd erg benieuwd naar.

Elke bouwpartner heeft nu een competentielijst gekregen van de aannemer en deze ingevuld geretourneerd. De aannemer gaat een bijscholingstraject opstarten zodat iedereen daadwerkelijk het taartpuntje kennis krijgt aangereikt dat nodig is om het digitaal BIM proces in gang te zetten.

Op naar de uitvoering!