Multifunctioneel vakinternaat en 6 groepshuizen Almere

  • slide0
  • slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7

Omschrijving

Het complex bestaat uit een hoofdgebouw met daarin onderwijs, sport, zwembad en aula. En zes groepshuizen, waar de kinderen verblijven. Anders dan je zou verwachten bij deze doelgroep, hebben de gebouwen een open uitstraling door toepassing van grote glasvlakken en houten vliesgevels. Deze vormen een mooi contrast met het prefab beton en de moduulsteen, in en om het gebouw.


Project details

Architectuur

Multifunctioneel vakinternaat met 6 groepshuizen Almere

Aan de rand van de stedenwijk in Almere-Stad is in een parkachtig gebied een vakinternaat voor zeer moeilijk opvoedbare jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar gerealiseerd. Het complex bestaat uit een multifunctioneel hoofdgebouw waarin een zwambad, sporthal, onderwijs, een centrale aula en kantoren zijn opgenomen. Daarnaast zijn er zes groepshuizen gerealiseerd waar de kinderen buiten schooltijden verblijven.

Geïntegreerde hulpverlening

Uitgangspunt was het realiseren van een vakinternaat nieuwe stijl; door activiteiten van de verschillende organisaties samen te voegen in één complex met het doel een geïntegreerde hulpverlening aan de pupillen te kunnen bieden. Tevens wordt door situering van het complex aan de rand van een bestaande wijk samenhang met de omgeving nagestreefd.

Hoofdgebouw

In het hoofdgebouw zijn een zmok-school voor 150 leerlingen, gymzaal, zwembad en kantoorfuncties gecombineerd. De verschillende functies zijn gegroepeerd rond een centrale ontmoetingsplaats. Het complex heeft een open uitstraling naar het terrein; de recreatieve voorzieningen zijn zo gesitueerd dat het gebouw buiten schooluren ook leven uitstraalt.

Bouwkundige uitwerking en toezicht

Namens Van de Looi en Jacobs Architecten verzorgd door bouwkundePro.

Veelzijdigheid

De veelzijdigheid van het project maakt dat er veel specifieke eisen gelden voor bijvoorbeeld het zwembad, de sporthal of de logiesfunctie in de groepshuizen. Ondanks de variatie aan functies is Van de Looi en Jacobs Architecten erin geslaagd een zeer specifieke architectuur consequent toe te passen. Deze kenmerkt zich door het zichtwerk prefab beton, grote glasvlakken en de moduulsteen, allen in zowel buiten- en binnentoepassing uitgevoerd zijn.

Bouwkundige puzzel

Hier is een aardige bouwkundige puzzel opgelost, waarin met name het zichtwerk prefab beton essentieel was om passend te krijgen. Ook de uitwerking van de houten vliesgevels (sapupira) en de totale maatvoering in moduulsteen dienen goed uitgezocht en gedetailleerd te zijn, in overeenstemming met de architectuur. Naast de uitwerking hebben wij ook toezicht gehouden op de bouw.