De Kroeseboom, brede school in Rheden

  • slide0
  • slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7
  • slide8
  • slide9

Omschrijving

Brede school De Kroeseboom bestaat uit een school voor basisonderwijs, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, kinderopvang en een bibliotheek. Het gebouw heeft een zwevend dak, mogelijk gemaakt door een open houten kapconstructie. Dit geeft het gebouw een ruimtelijke en open uitstraling. Zowel de kapconstructie als de rest van het gebouw is volledig uitgewerkt in 3D.


Project details

Architectuur

Brede school “De Kroeseboom” in Rheden is een school voor basisonderwijs, waarin de Rheder Enk en St. Mauritius zijn samengevoegd. Daarnaast zijn buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, kinderopvang en een bibliotheek in dit gebouw opgenomen.

Multifunctionaliteit en gelijkwaardigheid

De Kroeseboom is een voorziening voor kinderen, ouders en buurtbewoners. Multifunctionaliteit en flexibiliteit stonden dan ook centraal in het ontwerpproces. Gelijkwaardigheid van de verschillende gebruikers was ook een belangrijk thema.

Ruimtelijke kapconstructie

De meerwaarde van samen wonen onder één dak is o.a. vormgegeven door één overkoepelende kapconstructie die ook goed aansluit bij de vormgeving van de omliggende, traditionele maar gezellige wijk. Vanwege de leeftijd van de leerlingen is passend bij de groene omgeving gekozen voor het thema “park” en “boomhut” voor de verdere uitwerking. Zowel binnen als buiten is een uitdagend, sprankelend gebouw ontstaan.

Bouwkundige uitwerking en projectbegeleiding

Namens AGS Architekten verzorgd door bouwkundePro.

3D uitwerking van de kapconstructie

Dit project is volledig gemodelleerd in Revit Architecture. Dat was ook geen overbodige luxe, gezien de open kapconstructie, de schuine lijnen van de uitstekende doosjes op de verdieping, en de gedraaide dakkapellen die daardoor schuin op het dakvlak staan. De grootste uitdaging was hier echter de afstemming op installatietechnisch gebied. De luchtbehandeling moest door de open kapconstructie gevoerd worden, op een zo onopvallend mogelijke manier. Uiteindelijk zijn de kanalen langs de technische kern gevoerd, door de houten spanten heen.

Houten dakvlak als stabiliteitsvoorziening

De dakplaten zijn 160 mm dikke gelamineerd houten platen, die aan elkaar gekoppeld zijn door een messing-en-groef verbinding én een ingelaten strip aan de bovenzijde. Dit laatste maakt dat het dak als één vlak kan fungeren waardoor stabiliteit gewaarborgd is en constructieve windverbanden niet nodig zijn.

Inpassing installaties

De installaties op de verdieping worden zoveel mogelijk gevoed vanuit de verdiepingsvloer om zo min mogelijk over het dak te hoeven voeren. Door een goede afstemming in de bouwvoorbereiding tussen de aannemers hebben de dakplaten niet of nauwelijks in weer en wind gelegen en zijn ze snel afgedekt met de eindlaag.