Integraal ontwerpen: meer inzicht voor installateurs

Integraal ontwerpen voor installateurs

Integraal ontwerpen in BIM is meer dan ooit een thema in de bouwwereld. Maar hoe komt dit tot uitdrukking in de praktijk? Mijn ervaring is dat het met horten en stoten gaat, omdat partijen de vraag achter de vraag niet zien. Dus worden er ad hoc oplossingen gezocht, in plaats van verder te kijken. In dit artikel deel ik mijn ervaringen met installateurs, en hoe zij omgaan met integraal ontwerpen. Kan een bouwkundige van toegevoegde waarde zijn voor installateurs?

BIM Installatietechnisch assistent

In januari heb ik de opleiding gevolgd tot BIM Installatietechnisch assistent. Een opleiding die in het leven is geroepen om de markt te bedienen. Wat is er aan de hand? De installatiebranche loopt achter op zijn bouwkundige evenknie als het gaat om BIM-men. Er moet een inhaalslag gemaakt worden. Een tekort aan goede Revit MEP modelleurs dreigt.

Anderzijds ligt de bouwkundige markt op z’n gat. Veel mensen zitten thuis. Dus waarom niet bouwkundigen bijscholen op het gebied van (het modelleren van) installaties? Zo werd de opleiding BIM Installatietechnisch assistent geboren, een combinatie tussen theorie (basis installatietechniek) en praktijk (cursus Revit MEP). Een gouden greep van de initiatiefnemers, zou je zeggen. In theorie.

Integraal ontwerpen in de praktijk

Behalve een inhaalslag op het gebied van BIM valt er nog meer eer te behalen in de installatiebranche. Zowel bij installateurs als bij adviseurs installaties ontbreekt het namelijk simpelweg aan inzicht. Inzicht in andere disciplines.

Het is naïef om te denken dat als je de E en W-installaties bij één partij neerlegt, je een integraal afgestemd ontwerp ervoor terugkrijgt. Dat heb ik meerdere malen aan den lijve ondervonden. De praktijk leert dat E en W twee onafhankelijk van elkaar opererende partijen zijn binnen één bedrijf, met eigen tekenaars en projectleiders. Niemand met een helicopterview die de twee smaken in een cocktail stopt en de knelpunten signaleert. Laat staan oplost.

Zo kan het zijn dat je op de bouwplaats steeds weer geconfronteerd wordt met niet passende installaties, waardoor onvermijdelijk het verzoek komt of het plafond asjeblieft een stuk omlaag mag. De oorzaken zijn altijd weer die kabelgoten die kruisen met luchtkanalen, of PL-spots in de gangen die niet onder het hoofdtracée van de luchtbehandeling passen. En dan hebben we het nog niet eens over de bouwkundige kaders waar onvoldoende rekening mee is gehouden. Natuurlijk zien we dit van kilometers afstand al aankomen, maar nogmaals: je bent als integraal ontwerper een roepende in de woestijn omdat inzicht en verantwoordelijkheidsgevoel ontbreken.

Gelukkig zijn daar nu de clashcontrols voor, zodat knelpunten in het BIM model gesignaleerd worden. Wat mij betreft een mooi controlemiddel, om te kijken in hoeverre het boerenverstand gebruikt is. Want daar begint het mee.

Toegevoegde waarde voor installateurs

Een bouwkundige met een helicopterview is dus niet alleen bruikbaar als modelleur die weet binnen welke kaders hij moet werken. Maar vooral als verbindende factor tussen alle disciplines is hij van toegevoegde waarde. Vandaar dat ik erg enthousiast was, ben en blijf over deze opleiding, omdat ik nog steeds denk dat de behoefte aan bouwkundige infiltratie in de installatiewereld groot is.

Maar installateurs denken daar vooralsnog anders over. De opleiding maakt je natuurlijk geen volwaardige werktuigbouwkundige, en dús kun je niet voor een installateur werken. Liever hebben ze iemand die de competenties heeft die ze al in huis hebben, meer van hetzelfde dus.

Als je de installatietechnische kennis echter combineert met bouwkundig inzicht en integraal ontwerpen, ontstaat een complementair team met veel meer kennis en inzicht. Daar ben ik van overtuigd.

Wie gaat de uitdaging met mij aan?

bouwkundePro

ing. Maurice van Dinther